Odprava

Smo skupina petih absolventov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki se maja 2011 odpravlja na prostovoljno trimesečno medicinsko-humanitarno odpravo na Madagaskar. Odprava je odobrena s strani Medicinske fakultete v Ljubljani in Ministrstva za zdravje RS, organiziramo pa jo pod okriljem Sekcije za tropsko medicino, ki je podprla že številne tovrstne odprave v manj razvite države in zagotavlja njihovo strokovno neoporečnost.

V vasici Matanga bomo nadaljevali ambulantno delo predhodnih odprav in s tem omogočili čim bolj kontinuirano brezplačno zdravstveno oskrbo, ki je za tamkajšnje prebivalce sicer redkost.